Rookbeleid

De visie van De Spinaker is dat er op en rond de school door leerlingen en leekrachten niet gerookt wordt.
De Spinaker wil een gezonde en veilige school zijn voor leerlingen en daar past het gedogen van roken niet in.
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn alle scholen en schoolpleinen voor leerlingen en leraren rookvrij.