Maatschappelijke stage 14 en 15 november AT en DB leerlingen

Dit schooljaar organiseren we weer een maatschappelijke stage in de onderbouw van De Spinaker. We zien deze stage als een middel om te leren, dit hoort bij de visie van school. De stage verhoogt de motivatie voor het schoolwerk en doet recht aan de “B” van het VMBO! Ook gaan veel van onze leerlingen vroeg beginnen met een stage en op deze manier kunnen ze daar al een voorproefje van nemen.

Uw zoon/dochter/pupil zoekt zelf een stageadres voor deze maatschappelijke stage. Zo kan hij/zij twee dagen meelopen met een bekende op diens werk. Hij/zij mag natuurlijk ook een bedrijf in de buurt benaderen. Alle beroepen komen hiervoor in aanmerking. Uw kind/pupil kan nu al starten met zoeken naar een leuke plek. De leerlingen zijn via school verzekerd. Bij ziekte of afwezigheid dient het bedrijf èn de school te worden geïnformeerd.

Dinsdag 14 en woensdag 15 november 2017 zal uw kind de gehele dag (minstens 6 uur) in het bedrijf zijn. Als voorbereiding op deze dagen zal de mentor tijdens de lessen uitleg geven over de maatschappelijke stage. Ook zal dan het stageboekje worden uitgedeeld. Hierin staan allerlei opdrachten die voor, tijdens en na afloop van de stage moeten worden gedaan. Tijdens de lessen Nederlands krijgen de leerlingen uitleg over vorm en inhoud van een zakelijke brief. Met deze kennis gaan de leerlingen een ‘sollicitatiebrief’ aan het bedrijf schrijven. Die brief komt dus als uw kind/pupil al contact heeft gelegd met het bedrijf, het is natuurlijk een oefening! Na de stage wordt volgens dezelfde regels een bedankbrief geschreven. De maatschappelijke stage wordt afgerond met een verslag en een beoordeling.

Klik hier voor het bedrijfsformulier.
Dit formulier dient ingevuld bij de mentor te worden ingeleverd. Op die manier weten wij waar uw kind zijn/haar stage doorbrengt.

Lees meer over de maatschappelijke stage 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind/pupil of de teamleider AT/DB, mevr. K. Groentjes