Tijdelijke opvang vluchtelingen Robonsbosweg


Aan de ouder(s) / verzorger(s) van
de leerlingen van
De Spinaker, locatie VSO-Alkmaar

Betreft: tijdelijke opvang vluchtelingen Robonsbosweg

Alkmaar, 22 februari 2016,Geachte ouder / verzorger,

Graag informeren wij u hiermee over de besluitvorming van de gemeente Alkmaar rond de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg.
De gemeente Alkmaar en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben begin januari 2016 overeenstemming bereikt over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het belastingkantoor.
In de overeenkomst tussen het COA en de gemeente staan afspraken over de duur van de opvang (max. 3 jaar) en het maximum aantal capaciteitsplaatsen. Vooralsnog zijn dit er 510. Als het COA er in slaagt een kleinschalige opvang elders in de regio te realiseren, komen er nog 90 plaatsen bij.
Naast het bestaande asielzoekerscentrum (AZC) aan de Picassolaan wordt dit de enige opvang voor vluchtelingen in Alkmaar.
De gemeente hecht veel belang aan de veiligheid in en rond de opvanglocatie en overlegt met het COA om tot een degelijk veiligheidsplan te komen, dat ruim voor de ingebruikneming beschikbaar is. Vooruitlopend heeft de gemeente reeds beveiligingscamera’s in de directe omgeving van het belastingkantoor geplaatst. Ook wordt de straatverlichting rondom de Robonsbosweg aangepast.
De verwachting is dat de eerste vluchtelingen in april 2016 hun intrek in het pand kunnen nemen. 
U kunt verder informatie vinden op: www.alkmaar.nl/asielzoekers of mailen naar: asielzoekers@alkmaar.nl.
In de veronderstelling u met deze informatie van dienst te zijn geweest,


met vriendelijke groet,

Mevrouw. M. Beentjes – van der Horst,
Locatiedirecteur
De Spinaker, VSO-Alkmaar