Verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)


Binnenkort is de toelaatbaarheidsverklaring van een groot aantal van onze leerlingen verlopen. Om onderwijs op het VSO te kunnen volgen, moeten leerlingen in bezit zijn van een geldige TLV.
Bij de aanvraag voor verlenging van de TLV voor leerlingen verplicht het Samenwerkingsverband (SWV) ons om met de ouders en de leerling op school een gesprek te hebben, waarbij de ouder(s)/verzorger(s) de verlengingsaanvraag ondertekenen.
Wanneer het uw kind betreft ontvangt u hiervoor persoonlijk een mail met een uitnodiging van de groepsdocent van de leerling.

Deze gesprekken zullen plaats vinden in de periode 4 tot en met 14 april 2016
Bij het gesprek zijn aanwezig:
de leerling – de ouder(s)/verzorger(s) - de groepsdocent
Vaak ook: de orthopedagoog óf de ondersteuningscoördinator en de teamleider.
Voor alle leerlingen van 16+ zal Jasper de Vet van het Samenwerkingsverband aanwezig zijn.

Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u van de groepsdocent (via de mail) ter voorbereiding de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

In verband met het verplichtende karakter van deze gesprekken, rekenen wij op uw komst.

Met vriendelijke groet,
Mevrouw M. Beentjes – van der Horst,
Locatiedirecteur
De Spinaker-VSO Alkmaar


De voorbereiding van deze verlengingsaanvragen en de daar opvolgende gesprekken kosten veel tijd. Er is besloten om die klassen waarvoor een groot aantal leerlingen de TLV verlengt moet worden extra vrije (mid)dagen te geven.
Wilt u er rekening mee houden dat als de leerling met georganiseerd vervoer komt, u de vervoersmaatschappij tijdig op de hoogte moet stellen. De vervoermaatschappijen zijn niet op de hoogte van deze extra vrije dagen.

Het betreft onderstaande klassen van de afdeling arbeidstoeleiding.
B01 Leerkrachten Linda Dekker en Esther Wokke:4 april vanaf 12:15 vrij en 6 april de hele dag vrij.
B02: Leerkrachten Lorna Buter en Karola Hopman 4 april vanaf 12:15 vrij, 7 april vrij en 12 april middag vrij vanaf 12.15.
B03: Leerkracht Roel Oomes 4 april vanaf 12:15 vrij, 8 april middag vanaf 12:15 vrij en 11 april hele dag vrij.
B04: Leerkrachten Chiel van de Geer 4 april vanaf 12:15 vrij, 8 april middag vanaf 12:15 vrij en 11 april hele dag vrij.

Het betreft onderstaande klassen van de afdeling vervolgonderwijs
Klas 0-2, mentor Marjolein Pepping Vrij: donderdag 7 april en vrijdag 8 april
Klas 0-3, mentor Yvonne Oortgijsen Vrij: Maandag 4 april en dinsdag 5 april
Klas 0-4, mentor Ger Brouwer Vrij: Maandag 11 april en dinsdag 12 april
Klas 0-5, mentor Simone Lavrijsen Vrij: Donderdag 14 april en vrijdag 15 april
Klas 0-6, mentor Marja Dekkers Vrij: Woensdag 6 april en donderdag 7 april
Klas 0-7, mentor Wim Jacobs Vrij: Woensdag 13 april en donderdag 14 april