Cito en TOA periode is begonnen


Deze week worden er CITO en TOA toetsen afgenomen.
Alle leerlingen van De Spinaker worden gedurende hun schoolperiode pedagogisch en didactisch getoetst. Dit gebeurt twee maal per jaar middels de Cito en de TOA toetsen.
De Spinaker VSO Alkmaar | Zorg voor de leerlingen
De resultaten van deze toetsen worden verwerkt in het O.P.(OntwikkelingsPerspectief)
Jaarlijks wordt bezien of de leerling voldoende vaardigheden heeft verkregen om met succes terug te keren naar het regulier onderwijs of uit te stromen naar arbeid/dagbesteding.