Omgangskunde


Leerlingen op de AT afdeling krijgen 3 uur per de week het vak Omgangskunde.
Omgangskunde wordt gegeven door vakdocent Esther Wokke. Het vak Omgangskunde bevat door het schooljaar heen 5 verschillende thema`s. Het eerste thema is ‘Ik en mijn groei’.
Met het vak Omgangskunde gaan wij allerlei sociale vaardigheden oefenen die de jongeren in het dagelijks leven kunnen tegenkomen.
Er komen veel maatschappelijke situaties aan bod, zoals pesten, groepsdruk, respect, kwaliteiten, normen en waarden etc.…. 

De jongeren komen allemaal in situaties waarin allerlei vaardigheden gevraagd worden die ze uiteindelijk zelfstandig moeten kunnen uitvoeren. Om de jongeren hier zo goed mogelijk bij te helpen, gaan we dit systematisch oefenen en daarnaast is bewustwording een belangrijk onderdeel, deze komt elke Omgangskunde les terug.
Als de jongeren weten hoe zij moeten handelen in bepaalde situaties, zullen zij groeien en daardoor ook meer zelfvertrouwen kweken.
We hopen dat de jongeren de geleerde vaardigheden in en buiten school zelf zullen gaan toepassen. Hier op website kunt u meelezen wat wij doen en hebben gedaan. Leest u over onze vertrouwenshoed en vindt u de spreuk van de week.
Daarnaast kunt u uw kind helpen om te vragen wat er tijdens de Omgangskunde lessen is besproken en/of gemaakt.