Ouders gezocht voor de lokale MR Alkmaar


Wat is een DMR? 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is er voor alle scholen van de Spinaker.

De DMR VSO Alkmaar is er alleen voor De Spinaker op de locatie VSO Alkmaar.  
We zijn dit schooljaar de DMR VSO De Spinaker Alkmaar gestart met 3 leerkrachten en 1 ouder.
Hier stellen zij zich voor.
Wij zouden er nog graag 2 ouders bij willen hebben.  
 

Welke bevoegdheden heeft een MR
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).   

Er zijn verschillende soorten beslissingen: 

  • die waarover de MR eerst advies moet geven; 

  • die waarvoor instemming van de MR vereist is; 

  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

 

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? 
Stuurt u dan uiterlijk 4 november 2016 per mail een korte tekst (ca 10 regels) naar dmrdespinaker@ronduitonderwijs.nl waarin u zich presenteert. Heeft u eerst nog vragen dan kunt u contact opnemen met Jeroen Zondervan j.zondervan@ronduitonderwijs.nl