Enquête


Ouders en externe partners is per mail gevraagd mee te werken aan een enquête.
Ieder jaar peilt de VSO Alkmaar het gevoel van sociale veiligheid bij ouders, leerlingen en personeel. Een veilig gevoel is een belangrijke voorwaarde voor zowel leerlingen als medewerkers om goed te kunnen functioneren op school.
Eens in de twee jaar onderzoekt De Spinaker ook de tevredenheid bij deze groepen en de externe partners van de school. Dit jaar zijn beide vragenlijsten in één enquête verwerkt.
Wij vinden het belangrijk dat ouders en externe partners tevreden zijn over de bereikbaarheid en de communicatie met de school. Ook vragen wij u naar de kwaliteit van de inhoud van uw contact met onze teamleden.
Resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om het beleid van de school op deze gebieden aan te passen en om te toetsen of eerdere aanpassingen effect hebben gehad.

Bedankt voor de medewerking.

Margot Beentjes,
directeur De Spinaker VSO Alkmaar