17 en 18 mei maatschappelijke stage


De leerlingen van de afdelingen AT en DB lopen 17 en 18 mei een maatschappelijke stage.

We zien deze stage als een voorproefje op het stage lopen in de bovenbouw en als middel om te leren, dit hoort bij de visie van school. De stage verhoogt de motivatie voor het schoolwerk en zorgt voor een realistisch beeld over verschillende bedrijfstakken. De leerling zoekt zelf een stageadres voor deze stage. Zo kan hij/zij twee dagen meelopen met een bekende op diens werk. Hij/zij mag natuurlijk ook een bedrijf in de buurt benaderen. Alle beroepen komen hiervoor in aanmerking. lees meer >