Project Sport & Gezondheid


Na de meivakantie is in de nieuwbouw bij de afdelingen AT en DB het project Sport & Gezondheid gestart.

Tot 23 juni zal er extra aandacht besteed worden aan dit onderwerp.
In de klas kan dat zijn in de vorm van lessen of gastspreker(s) 
In en om de school zullen er meer sportieve activiteiten zijn. 
Ook staan er excursies gepland.
Veel zal per klas georganiseerd worden, maar er zijn ook toernooien voor alle leerlingen.

Op 23 juni sluiten we het project samen met ouders feestelijk af. 
Programma volgt