Omgangskunde
Het vak omgangskunde wat is dat?
Met het vak omgangskunde gaan wij allerlei sociale vaardigheden oefenen die de jongeren in het dagelijks leven kunnen tegenkomen. Er komen veel maatschappelijke situaties aan bod, zoals pesten, groepsdruk, respect, normen en waarden, kwaliteiten etc….
De jongeren komen allemaal in situaties waarin allerlei vaardigheden gevraagd worden die ze uiteindelijk zelfstandig moeten kunnen uitvoeren. Om de jongeren hier zo goed mogelijk bij te helpen, gaan we dit systematisch oefenen en daarnaast is bewustwording een belangrijk onderdeel, deze komt elke Omgangskunde les terug.
Als de jongeren weten hoe zij moeten handelen in bepaalde situaties, zullen zij groeien en daardoor ook meer zelfvertrouwen kweken.
We hopen dat de jongeren de geleerde vaardigheden in en buiten school zelf zullen gaan toepassen. 

In de lessen zijn er terugkerende onderwerpen als de filosofisch start en de spreuk van de week en op zichzelf staande opdrachten.
 

Jongeren op het VSO voelen zich
vaak de mindere en niet altijd
even gelukkig. Ik maak zelf de
omgangskunde lessen over diverse
maatschappelijke onderwerpen,
maar 'geluk' is er ook ééntje
die ik altijd onder de aandacht breng.

Wat heb jij allemaal wel?
Wat kan jij allemaal wel?
Wie houdt er allemaal van jou?
Wat is jou positiefste gedachten
van vandaag?
 
Dat juist ik deze lessen mag
verzorgen om deze jongeren
naar een hoger sociaal plan te tillen.
'wat je uitstraalt krijg je terug' 
dus ik probeer er altijd voor te zorgen
dat de jongeren met een glimlach
het klaslokaal verlaten en met
een rugzak vol 'geluk' de maatschappij
in gaan......
En over 10 jaar hoop ik dat ik de jongeren
tegen kom en die dan tegen mij zeggen:
Nog bedankt hé voor die wijze leuke
levenslessen bij de lessen omgangskunde.


Tja en dan....ben ik nog gelukkiger
dan nu, Liefs Esther

'Zoveel redenen om
gelukkig te zijn'door Esther Wokke,
vakdocent omgangskunde
 

Een doel stellen

In elke klas hebben alle leerlingen in een omgangskunde les een doel voor zichzelf mogen opstellen.
Dit doel is ‘maar’ tot en met de kerstvakantie.
De leerling kreeg als opdracht om geen groot doel te kiezen maar wel een haalbaar doel.
Er was nog wel een voorwaarde, het doel moest met school te maken hebben.

Voor de kerstvakantie gaan wij de envelop met hun eigen initialen openen.
Ik ben benieuwd en de leerlingen hopelijk ook.