Schooltijden

Schooltijden 
De schooldag begint om 8.30 uur. 
Je bent vanaf 8.15 uur welkom op het plein.
De schooldag eindigt om 14.30 uur.
Houd er wel rekening mee dat je tot 15.00 uur beschikbaar moet zijn voor school. Bijvoorbeeld voor een coachingsgesprek, om tijd in te halen of omdat er iets met je moet worden besproken.

Te laat komen
Als je te laat komt, haal je een te-laat-kaart in de switch, en daarmee meld je je bij de leerkracht. Als je je te-laat-kaart drie keer hebt gebruikt, moet je, in overleg met de leerkracht, tijd inhalen. 
Wanneer je vaak te laat op school komt, worden er (afhankelijk van de redenen) aanvullende maatregelen genomen. Bij structurele problemen met het op tijd komen, wordt er contact gelegd met de leerplichtambtenaar. 

Lesrooster 

08.30-08.45   SOVA (sociale vaardigheden)  
08.45-09.30    1e lesuur      1e blok 
09.30-10.15   2e lesuur
10.15-10.30  Burgerschap  
10.30-10.45 Pauze  
10.45-11.30  3e lesuur    2e blok 
11.30-12.15 4e lesuur
12.15-12.30 Burgerschap  
12.30-12.45  Pauze  
12.45-13.30 5e lesuur    3e blok 
13.30-14.15 6e lesuur
14.15-14.30   SOVA  


Van het rooster wordt, waar nodig, op individueel of klassikaal niveau afgeweken. Dit gebeurt altijd in overleg met de Leerplicht.

Klinische Psychiatrie leerlingen (KP Triversum): ma di wo: 08.30 - 11.30 uur;  do: 13.00 - 14.30 uur.
Diagnostiek & Advies leerlingen (D&A Triversum) hebben dinsdag en vrijdag tot 12:15 uur les.
Noordkust- en Westkustleerlingen (Triversum) hebben vrijdag tot 12.15 uur les.

De leerlingen van DB-regulier en DB-plus hebben op woensdag en vrijdag tot 12.15 les.
De leerlingen van DB-speciaal komen elke ochtend tot 12.15 uur, zij hebben geen middaglessen.

Jongeren in de individuele trajecten (IT) krijgen één uur per dag onderwijs.
Het uitbouwen van uren is voor hen alleen mogelijk in groepsverband.