Verslag ouderavond 10 november 2016

Op 10 november was er een algemene ouderavond over een belangrijk onderwerp voor leerlingen (van 14 jaar en ouder) van de afdelingen Dagbesteding en Arbeidstoeleiding:
Stagelopen en uitstroommogelijkheden na/in het jaar dat de leerling 16 is geworden.
Na het welkomstwoord van de teamleider van de afdelingen Dagbesteding en Arbeidstoeleiding, mevrouw Kris Groentjes vertelden de stagebegeleiders dhr. Chiel van de Geer en mw. Simone Essing over waarom er op De Spinaker Alkmaar stage wordt gelopen, en hoe dat kan verlopen voor de leerlingen op onze school. Tot slot hield Dhr. Henk Zandbergen een presentatie over de uitstroom van leerlingen als ze 16 zijn. De wet en regelgeving hierin, en wat ouders/verzorgers moeten ondernemen om dat soepel te laten verlopen. 
De wetgeving verandert nog wel eens, daarom zullen we in Alkmaar dit soort voorlichtingen jaarlijks laten terugkeren. 
Mocht u naar aanleiding van de voorlichting nog vragen hebben, dan kunt u een afspraak maken met Kris Groentjes of de ondersteuningscoördinatoren van de afdelingen: Bianca Hoekstra (DB) of Jeannette Carati (AT).  

Scrol naar beneden voor de presentatie.
Klik op de onderstreepte termen en instanties (regio Alkmaar/Heerhugowaard) voor extra uitleg. 

Henk Zandbergen
nazorgcoördinator Rondom
                                 

Uitstroom en nazorg 

Uitstroomprofiel vanaf 14 jaar beschreven in OPP:


Veranderingen door komst van het Passend Onderwijs

 • Vanaf 16 jaar zijn leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeid en Dagbesteding in het Voortgezet Speciaal Onderwijs niet meer kwalificatie plichtig
 • Leerlingen kunnen vanaf 16 jaar de school verlaten, mits er een vervolgtraject is (vervolgonderwijs, arbeid of vorm van dagbesteding) of er een vrijstelling wordt afgegeven van de inschrijvingsplicht.

Nieuwe wetgeving Participatiewet

 • De Wajong is komen te vervallen voor de leerlingen die een verdiencapaciteit hebben groter dan 30%. 
 • Wajong is aan te vragen via een Sociaal-Medische Beoordeling Arbeidsvermogen vanaf 17,6 jaar bij het UWV. 
 • Leerlingen uit het VSO kunnen worden opgenomen in het doelgroep register vanaf 16 jaar. 

Uitstroom leerlingen

Leerlingen jonger dan 18 jaar zonder vervolgtraject:

 • Melden bij RMC, jongerenloket met warme overdracht.
 • Voor aanvraag dagbestedingsgelden 18-: aanvragen bij Jeugdhulp

Leerlingen 18 jaar en ouder zonder vervolgtraject:

 • Melden gemeente.
 • Aanvraag minimale bijstand (€ 237,04 per maand t/m 20 jaar)
 • Vanaf 21 jaar wordt de kostendelersnorm toegepast als leerlingen thuis wonen.
 • Vanuit de gemeente worden er ook activeringstrajecten ingekocht.
 • Voor aanvraag dagbestedingsgelden 18+: aanvragen WMO.

Nazorg

 • Wettelijke verplichting vanuit het Ministerie van Onderwijs om leerlingen vanuit het Speciaal Onderwijs gedurende twee jaar te volgen.
 • Kwaliteit van het onderwijs toetsen.