VSO Alkmaar

Dit is de site van VSO De Spinaker Alkmaar.


De Spinaker heeft ook lesplaatsen in Hoorn, Den Helder, Heerhugowaard en Wijdenes.

De locatie Alkmaar geeft onderwijs aan circa 200 jongeren die door het samenwerkingsverband Noord Kennemerland (SWVNK) in het kader van de wet op het passend onderwijs geplaatst worden. Daarnaast is er een aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen die in behandeling zijn in het Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Centrum Triversum. In principe wordt er van uitgegaan dat de leerlingen van Triversum, voor zover de leerplicht dit van ons vraagt, De Spinaker bezoeken voor de duur van de behandeling op Triversum.

Op school proberen wij jongeren bij wie de ontwikkeling stagneert door sociaal-emotionele problemen of psychische problemen een nieuwe stimulans te geven. Dit doen wij onder andere door een individueel onderwijsplan samen te stellen dat aansluit bij hun mogelijkheden.

 

De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.

Jan Ligthart    (pedagoog)