Schoolvakanties

Schooljaar 2017-2018 

Intakedagen:

maandag

04-09-2017

t/m

woensdag

06-09-2017

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

woensdag

27-09-2017

     

Studiedag VO-klassen

dinsdag

03-10-2017

     

Studiedag AT+DB-klassen

vrijdag

06-10-2017

     

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

woensdag

18-10-2017

 

 

 

Herfstvakantie

maandag

23-10-2017

t/m

vrijdag

27-10-2017

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

woensdag

01-11-2017

     

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

maandag

06-11-2017

     

Studiedag

vrijdag

24-11-2017

     

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

dinsdag

28-11-2017

     

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

donderdag

30-11-2017

     

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

dinsdag

12-12-2017

 

 

 

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

vrijdag

22-12-2017

 

 

 

Kerstvakantie

maandag

25-12-2017

t/m

vrijdag

05-01-2018

Studiedag

maandag

22-01-2018

 

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

woensdag

14-02-2018

 

Voorjaarsvakantie

maandag

26-02-2018

t/m

vrijdag

02-03-2018

Vrije middag vanaf 12:15

woensdag

07-03-2018

i.v.m. open middag + avond

Studiedag

donderdag

22-03-2018

     

Pasen

maandag

02-04-2018

! geen vrije Goede Vrijdag !

Vrije middag vanaf 12:15 uur

dinsdag

17-04-2018

i.v.m. open middag + avond

Meivakantie

maandag

23-04-2018

t/m

vrijdag

04-05-2018

Hemelvaart

donderdag

10-05-2018

t/m

vrijdag

11-05-2018

Pinksteren

maandag

21-05-2018

     

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

donderdag

07-06-2018

     

Studiedag

vrijdag

15-06-2018

     

Studiedag

maandag

18-06-2018

     

Studiemiddag vanaf 11:00 uur

woensdag

27-06-2018

Afsluiting projectmaand

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

woensdag

04-07-2018

 

Studiemiddag vanaf 12:15 uur

dinsdag

10-07-2018

 

Studiedag AT+DB-klassen

dinsdag

17-07-2018

Sportdag VO-klassen

Studiedag VO-klassen

woensdag

18-07-2018

Sportdag AT+DB-klassen

Studiedag

donderdag

19-07-2018

 

 

 

Studiedag

vrijdag

20-07-2018

     

Zomervakantie

maandag

23-07-2018

t/m

vrijdag

31-08-2018

 

Schoolvakanties 2017-2018

Bij de planning van de schoolvakanties wordt uitgegaan van de planning zoals voorgeschreven door het ministerie van OC&W, regio Noord-Holland.
Houdt u er rekening mee dat er nog studie(mid)dagen worden ingeroosterd

Herfstvakantie

maandag

23-10-2017

t/m       

vrijdag         

27-10-2017        

Kerstvakantie

maandag          

25-12-2017      

t/m

vrijdag

05-01-2018

Voorjaarsvakantie                             

maandag    

26-02-2018

t/m

vrijdag

02-03-2018

Pasen

maandag           

02-04-2018       

 

Meivakantie

maandag

23-04-2018

t/m

vrijdag

04-05-2018

Hemelvaart

donderdag

10-05-2018

t/m

vrijdag

11-05-2018

Pinksteren

maandag

21-05-2018

 

 

 

Zomervakantie

maandag

23-07-2018

t/m

vrijdag

31-08-2018